Contact & Voorwaarden

Logo Sanahata nieuw (3)

Contact

Anita van der Velde
Herman Colleniusstraat 2
9351 GH  LEEK

e-mail: info@sanahata.nl
telefoonnummer: 06-50716146
website: sanahata.nl

KvK-nummer: 66743311
Rekeningnummer: NL04 RABO 0311916287 t.n.v. A. van der Velde Sanahata

LinkedIn

Facebook

Algemene Voorwaarden Sanahata

Artikel 1 De overeenkomst

1.1) Deelname aan één van de lessen/cursussen/workshops/activiteiten en/of ondergaan van een (energetische) massage of afnemen van een dienst/product betekent dat de cursist akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden.
1.2) Deelname aan de lessen/cursussen/activiteiten en/of ondergaan van een (energetische) massage geschiedt volledig op eigen risico van de deelnemer.
1.3) Deelname lessen/cursussen/activiteiten/ondergaan (energetische) massage is alleen mogelijk indien uw gezondheid geen belemmering vormt. Neem bij twijfel contact op met uw huisarts of behandelend arts/ specialist.

Artikel 2 Betaling

2.1) De cursist dient het verschuldigde lesgeld voorafgaand aan de lessen over te maken of bij aanvang 1e les/dienst/(energetische) massage kontant te betalen.
2.2) Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk.
2.3) De tarieven staan vermeld bij de betreffende cursussen/activiteiten/diensten op de website sanahata.nl en zijn van toepassing. Voor YogaHuis Leek is er een aparte website opgericht waar de tarieven en het rooster op staat vermeld: yogahuisleek.nl. 

Artikel 3 Uitsluiting

3.1) Sanahata heeft het recht deelname van de aangemelde cursist aan een les te weigeren, indien de cursist niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
3.2) Sanahata heeft het recht om de cursist de toegang tot de lessen te weigeren.

Artikel 4 Gemiste lessen

4.1) Er vindt geen restitutie plaats bij gemiste lessen door vakantie, ziekte of andere redenen.
4.2) Bij langdurige ziekte/overige redenen kunt u contact opnemen met Sanahata zodat een regeling getroffen kan worden die passend is bij de situatie.
4.3) De cursussen/activiteiten/workshops die starten in YogaHuis Leek en andere locaties door Sanahata vallen onder de voorwaarden van Sanahata. Sanahata werkt voornamelijk met rittenkaarten. De tarieven en geldigheid wordt vermeld bij de aangeboden cursus/activiteit/workshop en zijn van toepassing.

Artikel 5 Annulering door Sanahata

5.1) Sanahata heeft het recht zonder opgave van redenen les en/of leslocatie te wijzigen.
5.2) Sanahata heeft het recht zonder opgave van redenen de les te annuleren.

Artikel 6 Wijzigingen

6.1) Sanahata behoudt zich de vrijheid voor de Algemene voorwaarden en de lestijden, locatie en data te allen tijde te wijzigen. Via de website wordt u van alle wijzigingen op de hoogte gehouden.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1) Sanahata verplicht zich de gegeven opdracht naar inzicht en vermogen uit te voeren.
7.2) Sanahata is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer, noch voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na les/ (energetische) massage.

Artikel 8 Toepasselijkheid en geschillen

8.1) Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Sanahata betreffende deelname aan lessen/workshops of cursussen, trainingen en andere vormen van opleiding en de betreffende (energetische) massages. Ook afname van producten/diensten vallen onder deze voorwaarden.
8.2) Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd door Sanahata.

Artikel 9 Privacy Statement

9.1) Sanahata maakt gebruik van een Privacy Statement. Dit is een verplichting vanuit de AVG/Europese wetgeving. Deze staat apart vermeld op de website en kunt u opvragen via info@sanahata.nl

Aanvullende voorwaarden m.b.t. het volgen van Yin Yoga lessen
In de volgende gevallen mag u geen Yin Yoga beoefenen:
– Acute klachten (minder dan 5 dagen ontstaan)
– Bij zwangersschap (indien u zwanger wilt worden, houdt er rekening mee dat Yin Yoga in de eerste 3 maanden niet wenselijk is)
– Bij zwangerschap en geven borstvoeding geen Aroma Yin Yoga i.v.m. gebruik etherische oliën (dit uit voorzorg)
– Vers littekenweefsel (op dat lichaamsdeel geen Yin Yoga)

Bij twijfel of u mag deelnemen aan Yin Yoga/overige cursussen/workshops raadpleeg altijd uw arts.