Contact & Voorwaarden

Anita van der Velde
info@sanahata.nl

KvK: 66743311
BTW-id: NL001444599B77
IBAN: NL04 RABO 0311916287
t.n.v. A. van der Velde Sanahata

 

ALGEMENE VOORWAARDEN SANAHATA

Naar aanleiding van COVID-19/Corona zijn de voorwaarden
aangescherpt per 1 september 2020:
In geval van een lockdown en/of quarantaine biedt Sanahata de
mogelijkheid om online (combi) Yin Yoga lessen af te nemen. Er vindt geen
restitutie plaats van het geld en de rittenkaart wordt niet doorgeschoven. Bij
deelname aan de lessen ga je akkoord met de voorwaarden en kun je geen
beroep doen op restitutie geld.

Artikel 1 De overeenkomst
1.1) Deelname aan één van de lessen/cursussen/workshops/activiteiten of
afnemen van een dienst/product betekent dat de cursist akkoord gaat met
deze Algemene Voorwaarden.
1.2) Deelname aan de lessen/cursussen/activiteiten geschiedt volledig op
eigen risico van de deelnemer.
1.3) Deelname lessen/cursussen/activiteiten is alleen mogelijk indien uw
gezondheid geen belemmering vormt. Neem bij twijfel contact op met uw
huisarts of behandelend arts/ specialist.

Artikel 2 Betaling
2.1) Sanahata maakt gebruik van Mollie voor de verwerking van
transacties. Dit betekent dat Sanahata gebruik maakt van Mollie als
betaaldienstverlener en dat gegevens m.b.t. betalingen tussen Mollie en
Sanahata worden gedeeld.
2.2) Betalingen worden via Ideal overgemaakt of via bankoverboeking.
2.3) Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk.
2.4) De tarieven staan vermeld bij de betreffende
cursussen/activiteiten/diensten op de website sanahata.nl en zijn van
toepassing.
2.5) In geval van afwezigheid, ziekte, Covid-19, een lockdown en/of quarantaine biedt Sanahata de
mogelijkheid om online (combi) Yin Yoga lessen af te nemen. Er vindt geen
restitutie plaats van het geld en de rittenkaart wordt niet doorgeschoven. Bij
deelname aan de lessen ga je akkoord met de voorwaarden en kun je geen
beroep doen op restitutie geld.

Artikel 3 Uitsluiting
3.1) Sanahata heeft het recht deelname van de aangemelde cursist aan
een les te weigeren, indien de cursist niet aan zijn betalingsverplichtingen
heeft voldaan.
3.2) Sanahata heeft het recht om de cursist de toegang tot de lessen te
weigeren.

Artikel 4 Gemiste lessen
4.1) Er vindt geen restitutie plaats bij gemiste lessen door vakantie, ziekte
(zoals onder andere griep/hoofdpijn) of andere redenen.
4.2) Bij langdurige ziekte (zoals kanker, hartstilstand, herseninfarct,
gebroken lichaamsdeel en allerlei ziekten van deze aard) kunt u contact
opnemen met Sanahata zodat een regeling getroffen kan worden die
passend is bij de situatie.
4.3) De cursussen/activiteiten/workshops gegeven door Sanahata vallen
onder de voorwaarden van Sanahata. Sanahata werkt voornamelijk met
strippenkaarten. De tarieven en geldigheid wordt vermeld bij de
aangeboden cursus/activiteit/workshop en zijn van toepassing.

Artikel 5 Annulering door Sanahata
5.1) Sanahata heeft het recht zonder opgave van redenen les en/of
leslocatie te wijzigen.
5.2) Sanahata heeft het recht zonder opgave van redenen de les te
annuleren.

Artikel 6 Wijzigingen
6.1) Sanahata behoudt zich de vrijheid voor de Algemene voorwaarden en
de lestijden, locatie en data te allen tijde te wijzigen. Via de website wordt u
van alle wijzigingen op de hoogte gehouden.

Artikel 7 Aansprakelijkheid
7.1) Sanahata verplicht zich de gegeven opdracht naar inzicht en vermogen
uit te voeren.
7.2) Sanahata is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van
eigendommen van de deelnemer, noch voor enigerlei vorm van lichamelijk
letsel voor, tijdens of na les.

Artikel 8 Toepasselijkheid en geschillen
8.1) Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met
Sanahata betreffende deelname aan lessen/workshops of cursussen,
coaching, trainingen en andere vormen van opleiding. Ook afname van
producten/diensten vallen onder deze voorwaarden.
8.2) Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend indien zij
schriftelijk zijn bevestigd door Sanahata.

Artikel 9 Privacy Statement
9.1) Sanahata maakt gebruik van een Privacy Statement. Dit is een
verplichting vanuit de AVG/Europese wetgeving. Deze staat apart vermeld
op de website.

Aanvullende voorwaarden m.b.t. het volgen van (combi) Yin Yoga lessen
In de volgende gevallen mag u geen Yin Yoga beoefenen:
Acute klachten (minder dan 5 dagen ontstaan)
– Bij zwangersschap (indien u zwanger wilt worden, houdt er rekening mee dat Yin Yoga in
de eerste 3 maanden niet wenselijk is)
– Bij zwangerschap en geven borstvoeding geen Aroma Yin Yoga i.v.m. gebruik etherische
oliën (dit uit voorzorg)
Vers littekenweefsel (op dat lichaamsdeel geen Yin Yoga)

Bij twijfel of u mag deelnemen aan Yin Yoga/overige cursussen/workshops raadpleeg altijd
uw arts.