Reuk Training

AROMATHERAPIE & YIN YOGA
REUKTRAINING
Voor als je je reuk kwijt bent of minder goed kunt ruiken…..

Reukzenuw
Latijnse naam: nervus olfactorius

Tijdens deze persoonlijke op maat training ontvangt u de Reukset die u gaat toepassen tijdens de Yin Yoga Houdingen om vanuit een holistische benadering (TCM) invloed uit te oefenen op uw reukzintuig. Dat betekent dat we naast symptoombestrijding (aromatherapie bij reukverlies) ook aan de slag gaan met het zelfherstellend vermogen van uw lichaam (yin yoga bij reukverlies).

Via Yin Yoga raakt u bewuster van uw lichaam, gaat meer voelen, mag naar binnen keren en raakt de diepere lagen in uw lichaam waar mogelijk ‘pijn’ verstopt zit. Dit kan gaan om emotionele pijn, oud zeer, wonden op de ziel, energetische blokkades etc. Met Yin Yoga werkt u op het bindweefsel (fascia) wat zich in uw hele lichaam bevindt. Dit alles gebeurt in ontspanning. Het is meditatief en statisch, u verblijft langere tijd in een houding. Dit gebeurt zittend of liggend op de mat. U hoeft hiervoor niet lenig te zijn. We oefenen invloed uit op de Meridianen, het Energetisch Lichaam en uw Fysieke lichaam als ook de Psyche/Emoties.

TRAINING
De training omvat een intakegesprek van een uur, 2 consultafspraken Yin Aromatherapy, beide een uur en telefonische eindevaluatie. In totaal neemt dit 24 weken in beslag. U wordt tijdens de beide consulten begeleid bij de uitoefening van de reukset in combinatie met de yin yoga houdingen. Daarna kunt u dit thuis voortzetten. Tussentijds mag u altijd telefonisch kontakt opnemen.

U ontvangt informatie over toepassing van de reukset met de bijbehorende yin yogahoudingen mee naar huis. De reukset dient u 2x daags toe te passen. De 4 yin yoga houdingen 1x per week in combinatie met de reukset neemt ongeveer 20 minuten tijd in beslag per week.

Na 12 weken vindt het 2e consult plaats met een nieuwe reukset en bijpassende yin yoga houdingen met nog een extra persoonlijke yin yoga houding n.a.v. het intakeformulier (bv. n.a.v. een fysieke klacht). In totaal duurt de reuktraining 24 weken (aantal weken voor mogelijk resultaat verschilt per persoon en er is geen garantie op resultaat).

De reukset wordt persoonlijk op naam verstrekt in verband met de therapeutische dosering, registratie van uw gegevens en bewaken voortgang.

TARIEF 175,– incl. btw voor het intakegesprek, 2 consulten Yin Aromatherapy Reuktraining en een telefonische eindevaluatie. Dit is inclusief 2x een 4-delige reukset + begeleiding. Het intakegesprek en de beide consulten zijn allen een uur.

De afspraken kunnen plaatsvinden in Leek en Groningen

Bij interesse en/of vragen kunt u mailen naar info@sanahata.nl | www.sanahata.nl