Vrouwelijk Zijn

FUNDAMENT VOOR DE VROUW
Ik houd me bezig met het bewandelen van de vrouwelijke weg en ook mijn eigen ondernemerschap wordt hierop ingericht. Zodat de vrouw tot haar recht kan komen en op collectief niveau er daadwerkelijk iets kan veranderen. Te zijner tijd zal ik vrouwen hier in mee nemen…op mijn eigen ontwikkelde manier. Ieder trauma/pijnstuk kan ook een verstrikking zijn in het familie systeem, het kan te maken hebben met entiteiten die ‘aanhaken’ en/of met het ontbreken van een eigen fundament/basis. Ik ben dusdanig ontwikkeld dat mijn werkwijze intu├»tief is en nooit vanuit 1 invalshoek…alles dient zich aan in het moment…wel mag er een basis komen voor vrouwen om een fundament te leggen…deze ontbreekt bij erg veel vrouwen. Dat is waar het Vrouwelijk Zijn zich als eerste op richt: Fundament.

De Vrouwelijke Weg….is anders dan de Mannelijke weg (ik heb het niet over de vrouwelijke en mannelijke energie)

Vele vrouwen begeven zich op de mannelijke weg, zonder dit door te hebben. In stand gehouden door de maatschappij, de man en de vrouw….voor de man die niet in zijn kracht staat, is het makkelijker om in de comfortzone te blijven en te dealen met een vrouw die de mannelijke weg bewandelt omdat hij het dan beter kan begrijpen met het hoofd. Een vrouw die namelijk de vrouwelijke weg bewandelt en in haar Zijns toestand Is, is onvoorspelbaar, ‘onbetrouwbaar’, emotioneel veranderlijk etc. Voor de man die niet in zijn eigen mannelijke kracht staat is dit heel lastig omdat hij dan zelf gaat wankelen en vanuit controle gaat reageren.

De mannelijke weg gaat onder andere over controle, discipline, bepraten, structuur.

De vrouwelijk weg gaat over Zijn en Overgave met alles wat zich aandient in het moment.

ZACHTHEID = KRACHT
Voor de vrouw kan het inmiddels normaal zijn geworden om zich op het mannelijke pad te begeven, ze heeft dit zo geleerd, van huis uit, door de maatschappij, want immers, deze maatschappij is gericht op de man. De vrouw die werkelijk in haar kracht staat leeft in een Zijnstoestand vol Overgave, in het Hier en Nu en daarin staat zachtheid voorop. Zachtheid = Kracht. Vanuit zachtheid en liefde in deze maatschappij mogen Zijn. Vol Overgave.

Zowel de man als de vrouw hebben het hier mogelijk ‘lastig’ mee, met de disbalans. De man weet niet goed meer hoe om te gaan met de vrouw die zich verhult in een mannenpak en de mannelijke weg bewandelt, denkt waarschijnlijk dat dit prettig is en ondertussen raakt hij zich min of meer zelf kwijt wanneer hij zelf niet in zijn mannelijke kracht staat. De vrouw wil het liefst een krachtige man, maar in deze tijd voelt de vrouw zich sterk, anders gezegd, maakt zich sterk en verliest zichzelf door controle te willen over de situatie en mogelijk zelfs vanuit hardheid reageert, anders dan vanuit Liefde. Ze probeert ook vaak alle ballen in de lucht te houden, voelt zich alleen, onbegrepen en weet simpelweg geen uitweg meer….vaak schieten dergelijke vrouwen nog meer in actie terwijl er eigenlijk rust nodig is voor het lichaam. Ze voelen niet meer.

POLARITEITEN MAN EN VROUW
De polariteiten man en vrouw liggen in deze maatschappij erg dicht op elkaar waardoor er makkelijk verstrikkingen ontstaan en trauma’s/pijnstukken meer dan ooit aangeraakt zullen worden. De vrouw neemt het roer over wanneer de man dit niet doet/niet in zijn kracht staat met alle gevolgen van dien….want immers, als de man niet in zijn kracht staat, zal de vrouw dit ‘moeten’ doen om alles in goede banen te leiden. Dit zie je vaak terug op relationeel vlak. Helaas dus vaak via de mannelijke weg. De vrouw wenst echter niets liever dan dat de man het roer neemt en leiding neemt. Uiteraard vanuit Kracht, let op, dit is anders dan vanuit Ego, Onderdrukking etc.

De vrouw heeft hierin zeker iets te doen, namelijk ervoor zorgen dat ze niet meegaat met deze man en weg blijft uit deze energie. Totdat de man besluit om aan zichzelf te gaan werken, innerlijk werk, mannenwerk. Een man die al in zijn kracht staat, zal zich waarschijnlijk niet omringen met een vrouw die de mannelijke weg bewandelt. Wanneer hij dit wel doet, verloochent hij zichzelf en raakt hij zichzelf nog meer kwijt. Uiteindelijk leidt een dergelijke relatie tot veel frustratie en onbegrip. Een vrouw die zich laat onderdrukken en blijft bij een man die niet in zijn kracht staat, verloochtent ook zichzelf door erin te blijven en neem niet haar eigen verantwoordelijkheid. Ze staat niet op haar eigen benen. (Aandachtspunt: ieder pijnstuk/trauma kan mogelijk ook een verstrikking in het eigen familie systeem zijn).

Gelijkwaardigheid
Er is wel degelijk sprake van gelijkwaardigheid in de relatie van de man en vrouw, wanneer de man in zijn kracht staan en de vrouw in haar zijnstoestand (overgave) kan zijn. Dan vullen zij elkaar aan. Het is van belang dat beide ervoor zorgen dat ze in hun eigen energie blijven staan en er geen verstrikkingen ontstaan onderling, zeker wanneer het gaat om pijnstukken, trauma, hou de energie zuiver. Neem ruimte en rust voor jezelf om te Voelen. Verwerk je eigen pijnstukken. En groei.

SAMEN GROEIEN
Wanneer beide bereid zijn om innerlijk werk te verrichten en leren begrijpen dat ieder een eigen aandeel heeft en mogelijke pijnstukken/trauma hebben en niet wijzen naar de ander, altijd zich realiseren dat er een eigen aandeel is, dan kun je samen groeien. Ieder op eigen pad.

Er is altijd een Keus
En soms neem je genoegen met een situatie, omdat het misschien allemaal te ingewikkeld is, of omdat je geen zin meer hebt om iets aan te gaan…dit is een keus en kan uiteraard in sommige gevallen ook goed gaan…zowel relationeel als in ondernemerschap. Vaak zie je toch dat er vanalles misgaat in iemand zijn leven, maar dat iemand dit (nog) niet onder ogen wil komen of het nog niet zover heeft….

Wanneer je diep van binnen toch voelt dat je jezelf opzij zet, klachten ontstaan en/of eigenlijk toch niet helemaal gelukkig bent en genoegen neemt met een meer oppervlakkig leven of leventje waarbij je mogelijk zegt, het is wat het is en daar neem ik genoegen mee, wat een gedoe allemaal….dan is dat ook prima natuurlijk. Je draagt wel bij aan een collectief disbalans helaas en tegelijkertijd mogelijk ben je diep van binnen ongelukkig.

Alles is een keus. Er is altijd een keus. In dit leven ga ik voor het ultieme en dat is dat ik helemaal vrij wil zijn in mijn eigen lijf. Voor minder leef ik niet.

VROUWELIJK ONDERNEMERSCHAP
Dit is een uitdaging voor de vrouw die de vrouwelijke weg bewandelt, immers wanneer de vrouw echt mag Zijn, gaat dit over Overgave. Wanneer een vrouw vanuit discipline, structuur, doelgericht, actie gaat werken, bewandelt zij de mannelijke weg en zal zij zeker haar doelen kunnen bereiken. De vraag is wel of zij zelf echt gelukkig is en of zij dit ook voelt, het geluk en de blijdschap, de rust in haarzelf, want een vrouw die niet voelt en de mannelijke weg bewandelt zal klachten krijgen, fysiek, psychisch, ze zal mogelijk uitvallen….het is de kunst om vanuit de vrouwelijke weg te gaan ondernemen en dat vraagt een hele andere benadering.

Dit is absoluut nog niet in deze maatschappij aan de orde!!

Note: het kan zijn dat een vrouw een onderneming heeft waarbij de man er ook bij in zit en de vrouw de leiding heeft….dit kan werken, wanneer op relationeel vlak de man in staat is om leiding te nemen en in zijn mannelijke kracht staat…vaak kan dit ingewikkeld zijn….verstrikkingen liggen wel op de loer en soms kan het iets hardnekkigs zijn, wat beiden in stand houden wat nog aangekeken mag worden bij ieder…..om werkelijk gelukkig te zijn. Dit blijkt dan wel uit eventuele klachten….het kan dus ook prima goed gaan wanneer beide hun eigen patronen/dynamieken begrijpen in de vorm van zelfreflectie en beide in hun kracht staan, de energie zuiver kunnen houden, begrijpen hoe het werkt allemaal op het gebied van innerlijk werk.

Menstruatiecyclus/Overgang/Hormonen
Alleen al het feit dat vrouwen een menstruatiecyclus hebben, vraagt om aandacht in het vrouwelijk ondernemersschap…..daar waar mannen prima een maand lang hard kunnen doorwerken, zullen vrouwen dit mogelijk een beetje anders mogen doen:-). Dit is slechts al 1 belangrijk gegeven…en zo zijn er natuurlijk nog veel meer zaken die aandacht vragen.

Kun jij als vrouw toestaan dat je mogelijk anders mag gaan werken? En stel de man zou dit vragen, dat is not done in deze maatschappij want dan voelen wij vrouw ons weer minder in het kader van het emancipatiebeleid omdat we zelf niet eens in staat zijn om ons over te geven aan onze vrouwelijke processen, dat maakt het voor de man ook weer lastig. Zij kunnen het dan ook nooit goed doen. Even los van het mogelijke feit dat het ook niet eens in de man zijn hoofd opkomt om hierbij stil te staan….????.

Dus, conclusie, zowel de man als de vrouw mogen aan de bak:-).

En deze polariteiten mogen weer uit elkaar komen zodat er een gezonde maatschappij ontstaat, vanuit Liefde.

Voor nu is dit een eerste uitleg…..later meer hierover…bovenstaande heb ik spontaan eruit geklapt en zal te zijner tijd nog wel eens wat beter uitgelegd kunnen worden:-).

Anita van der Velde