Aromatheek

AROMATHEEK SANAHATA  |  GRONINGEN  (afspraken ook in Leek mogelijk)                            

Intake Yin Aromatherapy 1 uur: 25,–
Kennismaken onder het genot van koffie/thee, gesprek waarin je de  hulpvraag kunt bespreken, afstemming vervolg/invullen formulier indien consultafspraak gepland wordt.

Je bent uiteraard niet verplicht om een consult af te nemen wanneer je op intakegesprek komt.

Consult Yin Aromatherapy 1 uur: 75,–
Aromatherapeutisch product op maat (15 ml) + Gesprek/Begeleiding + Yin Yoga houdingen op maat.

Tijdens het gesprek ontvang je inzichten psychosomatisch, TCM, Klinische Aromatherapie en de emoties t.a.v. de klacht en de yin yoga houdingen. Vervolgens begeleid ik je in 2 tot 3 yin yoga houdingen zodat je dit thuis kunt gaan toepassen in combinatie met het recept.

Ook zullen we stilstaan bij ademhaling, het goed aanwezig zijn in je bekkengebied en voelend aanwezig zijn in je lichaam via meditatie/oefening/ontspanning.

Soms blijkt tijdens het gesprek dat er iets anders nodig is, dan dient zich dat aan en kunnen we dit nader bespreken en/of toepassen.

Nadere informatie over het intakeformulier:
Omdat het om therapeutische producten op maat gaat, is het van belang om dit intakeformulier in te vullen. Dit wordt bewaard in een veilige omgeving. Het intakeformulier is slechts 1 A4 en gaat om privégegevens, medicijngebruik en hulpvraag. Zodra je het intakeformulier ondertekend hebt, ben je verplicht om het consult Yin Aromatherapy af te nemen i.v.m. voorbereidingswerk en maken recept op maat. Je verplicht jezelf dus tot betaling hiervan.

Nadere informatie intake Yin Aromatherapy van 1 uur:
Wanneer je al coaching of lessen volgt bij mij, dan is een intakegesprek niet nodig en kunnen we direct overgaan op een consult afspraak Yin Aromatherapy. Je kunt dan thuis het intakeformulier invullen, ondertekenen en via mail terugsturen. Daar zit dan ook een betalingsverplichting bij.

Nadere informatie recept aanvraag:
Het is niet mogelijk om alleen het recept aan te vragen. Het recept is en blijft symptoombestrijding. Er is meer nodig om de klacht te doen verdwijnen. Ik richt me op bewustwordingsprocessen en werk altijd met een combinatie van symptoombestrijding en het zelfhelend vermogen/bewustwordingsprocessen.

Het recept wordt alleen verstrekt tijdens een consult Yin Aromatherapy en zeer zorgvuldig samengesteld op therapeutische basis. Er kan echter gaan garantie afgegeven worden dat de klacht verdwijnt.

De afspraak Yin Aromatherapy vindt plaats in het Aromathekershuisje in het Pepergasthuishofje in Groningen of in Leek, wijk Oostindie.

SYSTEMISCH COACHING  |  LEEK

Mocht blijken dat er meer nodig is om inzichten te krijgen in de oorzaak achter de klacht, dan kun je overwegen om een coachingstraject in te gaan. Ik bied systemisch coaching inclusief systemisch lichaamswerk aan in Leek.

Anita van der Velde
Natuurgeneeskundig Klinisch Aromatherapeut |Yin Aromatherapeut
Systemisch Coach
Yin Yoga Docent